Dnia 01 kwietnia 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. ”Trening aktywności i samodzielności”.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery” , na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach umowy zawartej z PFRON z nieodpłatnych zajęć treningu aktywności i samodzielności, rehabilitacji ruchowej oraz pomocy psychologicznej w warunkach domowych korzystają 32 osoby niepełnosprawne ruchowo lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu województw łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.