Życia nie da się przewidzieć. To co dzisiaj gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa – jutro może być wielkim naszym marzeniem.   

Zdrowie!

Dom Pasji

Ideą powstającej Fundacji oprócz realizacji intensywnych działań rehabilitacyjnych w domach naszych podopiecznych było stworzenie Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, w którym Boguś, (nieposiadający żadnej rodziny i po wielomiesięcznej walce o zdrowie i życie na rożnych oddziałach szpitalnych, opuszczony jak to często niestety bywa przez większość swoich „przyjaciół” z lat przed chorobą…)   jak i inni podopieczni Fundacji odzyskiwaliby siły, powracali do sprawności, do pracy, czy też mogliby po prostu godnie żyć, rehabilitować się i usamodzielniać w … Domu Pasji.

Dom Pasji. Dom w którym odpowiednią efektywną opieką, przy wsparciu specjalistycznego sprzętu, którego w większości ze względu między innymi na gabaryty, nie możemy użyć w warunkach domowych, otoczymy osoby chore, z niepełnosprawnościami, które utraciły sprawność w wyniku nagłych zdarzeń jak np. udar mózgu, wypadek, uszkodzenie rdzenia kręgowego, lub w wyniku rzutu postępującej choroby jak SM, SLA itp.

To szczególne miejsce zapewni kompleksowe działania począwszy od wsparcia psychologicznego, poprzez trening samoobsługi, trening aktywności i samodzielności oraz rehabilitację ruchową, które stymulować będą do jak najszybszego powrotu utraconych funkcji oraz możliwie jak najlepszego radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej i pobudzać będą do podjęcia działań mających na celu samodzielne funkcjonowanie i aktywne nawiązywanie relacji społecznych.

Dodatkowym atutem funkcjonowania „Domu Pasji” będzie znaczące wsparcie dla opiekunów, rodzin i bliskich naszych podopiecznych poprzez zapewnienie Im czasu wytchnienia dla siebie. Czasu, w którym będą mogli powierzyć opiekę nad swoimi bliskimi nam – profesjonalistom. Czasu, w którym będą mogli zadbać o swoje zdrowie, załatwić niezbędne sprawy czy po prostu odpocząć. Oni tej pomocy potrzebują tak samo mocno jak i osoby, którymi się niejednokrotnie od wielu lat opiekują.

Kilka razy byliśmy już bardzo blisko realizacji naszego marzenia ale na drodze do celu stawały nam nieprzewidziane okoliczności i niezrozumiałe decyzje administracyjne.

Chcąc uzyskać tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości (zdjęcia planowanej adaptacji, jednej z nieruchomości, którą staraliśmy się pozyskać), poprzez nabycie nieruchomości w drodze sprzedaży bezprzetargowej z bonifikatą w oparciu o art. 68 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2018.121 z dnia 2018.01.15) po latach rozmów z administracją i prób pozyskania nieruchomości na działalność Pożytku Publicznego jaką jest działalność naszej Fundacji, w tym roku okazało się że, będzie to niemożliwe.

W otrzymanym piśmie przeczytaliśmy…

„Jak wynika z informacji przekazanych przez Państwa Fundację w budynku usytuowanym na przedmiotowej nieruchomości organizacja planowała uruchomić Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńcze. Zgodnie z przedłożonym statutem Fundacja „Połączeni Pasją” prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą.

Państwa sprawa była przedmiotem analizy prawnej, zgodnie z którą użyczenie nieruchomości  mogłoby być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną, a to, iż dochody Fundacji z działalności gospodarczej przeznaczane byłyby na działalność statutową nie zmienia faktu, iż nadal stanowiłyby niedozwoloną pomoc publiczną.”

W statucie owszem widnieje zapis, że fundacja może prowadzać działalność gospodarczą, jednakże do chwili obecnej nigdy jej nie prowadziła.

…i w rezultacie zaproponowano nam wydzierżawienie nieruchomości, kompletnie nienadającej się dla prowadzenia naszej planowanej działalności za jedyne… 22.573,00 zł netto miesięcznie.

Za wyżej wymienioną miesięczną kwotę czynszu moglibyśmy zapewnić opiekę domową fizjoterapeuty i psychoterapeuty dla 22 naszych podopiecznych w miesiącu…

Sytuacja ta jednak spowodowała w nas jeszcze większą determinację oraz chęć niesienia pomocy i jeszcze szersze działania.

Niestety, pieniądze, które udało nam się już zebrać, nie wystarczą na uruchomienie naszego największego projektu. Obecnie trwa intensywne poszukiwanie właściwej lokalizacji i większość środków niestety przeznaczymy na komercyjny zakup nieruchomości.

Potrzebujemy Was!

Ten szczególny, trudny dla wszystkich rok pokazał i uświadomił nam jak bardzo potrzebujemy Tego miejsca, którym będzie Dom Pasji. Że bez Domu Pasji nasze działania na rzecz naszych podopiecznych nie będą mogły być w pełni realizowane.

Dołącz do naszej zbiórki!

Zawsze my pomagaliśmy, a teraz to właśnie my potrzebujemy Waszej pomocy. Każdy, nawet najmniejszy datek będzie przybliżał nas do celu!

Na co przeznaczymy pieniądze? Przede wszystkim na zakup nieruchomości, adaptację oraz dostosowanie nieruchomości i jej otoczenia do potrzeb naszych podopiecznych oraz na jej wyposażenie.

Dom Pasji będzie miejscem, w którym dobry duch ludzi wspierających Fundację pomoże w odzyskaniu siły i powrocie do wymarzonej sprawności!  Każdy z nas życie ma tylko jedno, zdrowie również, a różne okoliczności potrafią nas tak mocno zaskoczyć – ale takie miejsce, może być pomostem pomiędzy tym co jest a tym do czego chcemy wrócić!

Wspólnie z nami stwórz Dom Pasji!

Użyj przycisku “Przekaż datek”

Razem będziemy mieli większą moc!

Możesz również wpłacić darowiznę na rzecz Fundacji „Połączeni Pasją”  tradycyjnym przelewem.
Wpłaty można dokonywać na nasze konto: mBank S.A.  88 1140 2017 0000 45020587 7313

Z tytułem wpłaty: DAROWIZNA

W sprawie innej formy pomocy, współpracy czy wsparcia zapraszamy do kontaktu mailowego: fundacja@polaczenipasja.pl