Zbiórka publiczna na rzecz Fundacji „Połączeni Pasją” MAiC Nr 2015/1622/OR na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 01.06.2015 roku.

Forma przeprowadzenia zbiórki: Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich. Cel zbiórki: Pozyskanie środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji. Pozyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych fundacji oraz pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi, projektem i budową Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego,

Forma przeprowadzenia zbiórki:

Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich, która przeprowadzana będzie podczas trwania imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych, a także w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej działalności.

Nasi podopieczni