Czym jest CSR?

CSR – skrót od ang. Corporate Social Responsibility – to najprościej definiując odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo. Aktualnie idea CSR jest uznawana za współczesną koncepcję biznesu. To dobrowolna strategia działania przedsiębiorstwa, w ramach której w działalności gospodarczej uwzględnia ono też interesy społeczne, etyczne i ekologiczne, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). CSR wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju (sustainable development).
Od początku istnienia Fundacji „Połączeni Pasją” współpracujemy z przedsiębiorcami. Jest to odpowiedzialna i długotrwała współpraca dopasowana do potrzeb i możliwości obu stron przynosząca realne efekty.
My uczymy się szybkiego, skutecznego i taniego działania, dając w zamian możliwość uczestnictwa w racjonalnie prowadzonych działaniach społecznych.

Najważniejsze zalety odpowiedzialnego biznesu:

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – w ramach strategii pozafinansowego motywowania pracowników oraz inwestycji w kadry, która skutkuje większym poczuciem tożsamości z pracodawcą
 • Wzrost zainteresowania inwestorów – dla których
  wiarygodność finansowa firmy jest często uzależniona od jej wiarygodności społecznej
 • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy – co wynika ze wzrostu świadomości społecznej i częstszego kierowania się w konsumenckich wyborach reputacją firmy
 • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – umożliwiające przedsiębiorstwu
  trwałe zakorzenienie się w społeczności i zdobycie zaufania jej mieszkańców oraz władz samorządowych
 • Zwiększenie atrakcyjności firmy na rynku pracy – możliwość pozyskania
  i utrzymania lepszych pracowników.
 • Rozwój kultury organizacyjnej firmy – przez włączenie do niej wartości takich jak zaufanie, odpowiedzialność i przejrzystość.

 

W jaki sposób możesz wdrażać CSR w swojej firmie?

Fundacja „Połączeni Pasją” proponuje kilka prostych działań, dzięki którym możecie Państwo kreować pozytywny wizerunek swojej firmy:

 • Finansowanie kosztów realizacji poszczególnych projektów kulturalnych
 • Finansowanie imprez integracyjnych dla podopiecznych Fundacji oraz ich rodzin
 • Finansowanie rehabilitacji podopiecznych Fundacji
 • Wypracowanie wspólnie z Fundacją sposobu na ważne społecznie przedsięwzięcie

Nasi podopieczni