Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego
30 listopada 2009 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi, Fundacja „Połączeni Pasją” uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.