Okaż Serce

Ostatnim naszym przedsięwzięciem było w dniu 01 grudnia 2007 na terenie Hali Sportowej w Łodzi zorganizowanie pokazów kaskaderskich i fire show dla uświetnienia obchodów 50-Lecia Łódzkiej Hali Sportowej MOSiR oraz imprezy charytatywnej „Okaż Serce” , którą objął patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.