KRS: 0000264171
Fundacja Połączeni Pasją

Zakończenie projektu „Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych”

Zakończenie projektu „Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych”

Dnia 31 marca 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu pn.”Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych”.

W ramach umowy zawartej z PFRON z nieodpłatnej rehabilitacji w warunkach domowych skorzystało 75 osób niepełnosprawnych ruchowo lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Projekt był realizowany w terminie od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 roku w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” , na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.