KRS: 0000264171
Fundacja Połączeni Pasją

Zakończenie projektu ”Indywidualny trening psychoruchowy”

Zakończenie projektu ”Indywidualny trening psychoruchowy”

Dnia 31 marca 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. ”Indywidualny trening psychoruchowy”

W ramach umowy zawartej z PFRON z nieodpłatnej opieki psychologicznej, rehabilitacji i treningu samoobsługi w warunkach domowych skorzystało 20 osób niepełnosprawnych ruchowo lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu województw łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Projekt był realizowany w terminie od 01 stycznia 2018 do 31 marca 2019 roku w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni” , na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.